Liên hệ & thanh toán

https://www.facebook.com/animongmer0.0

Animongmer chỉ có 1 fanpage duy nhất

Mail: animongmer@gmail.com

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

– Chủ tài khoản: Nguyen Bao Ngoc
– Số tài khoản: 0921000721276
– Chi nhánh: PGD Bến Nghé

Nội dung chuyển khoản gồm “Mã đơn hàng + Số điện thoại” người nhận hàng.

Ví dụ: 1673 + 0912345678