animongmer

animongmer – animongmer.com là một trang bán đồ linh tinh theo sở thích cá nhân.

Các sản phẩm đều phục vụ mục đích trang trí, sưu tầm cá nhân và không nhằm mục đích lôi kéo, đi xa thực tế, mê tín, tổ chức, rời xa bất kỳ tôn giáo, giáo phái nào.